Seminarium i Almedalen - Varför vet så få att alkohol orsakar cancer?

Den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund pratar om alkohol och cancer på Systembolagets seminarium i Folkhälsodalen under Almedalsveckan.

Tid: 6 juli

Plats: Almedalen

Den samlade forskningen visar en tydlig koppling mellan alkohol och olika cancerformer. Det finns inte någon säker riskkonsumtionsnivå utan även måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Konsumtion av alkohol är, efter rökning, den näst största faktorn bakom sjukdomsbördan av cancer globalt. Trots det är det få svenskar som känner till sambandet. Sverige är det land i EU där medborgarna har lägst kunskaper om denna koppling. Inte ens bland vårdpersonal är detta samband särskilt känt. Vilka åtgärder krävs för att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer ska öka och vems ansvar är det? Hur kan vi skapa en liknande koppling mellan alkohol och cancerrisk som det finns med tobaksrökning?