Patienter med cancer i övre delen av buken - fokus på kirurgisk palliativ vård

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in till en kostnadsfri utbildning.

Tid: 14 januari

Plats: Online

Utbildningen vänders sig till all sjukvårdspersonal i region Stockholm Gotland som kommer i kontakt med patienter med cancer i övre delen av buken samt medlemmar i cancerförening.

Mer informaton och anmälan