Inspirations- och idéträff för utveckling av Kraftens Hus Stockholm

RCC Stockholm Gotland planerar för en helt ny fysisk och digital mötesplats för cancerberörda – cancerpatienter, närstående och efterlevande.

Tid: 10 februari

Plats: Online

Hösten 2022 öppnar verksamheten som framöver kommer att drivas vidare i föreningsform under en nationell paraplyorganisation med andra regionala Kraftens Hus.

Just nu tas en modell fram för den nya verksamheten i Stockholm. En viktig del av utvecklingsarbetet är behovsinventering och inspel av verksamhetsidéer från målgruppen. Därför bjuder vi in intresserade cancerberörda privatpersoner till alternativa två digitala inspirations- och idéträffar i februari

Välkommen att ge inspel till verksamhetsidéer.

Till anmälan 10 februari

Till anmälan 24 februari