Nationellt videomöte om kommunikationsstöd inför införande av screening för tjock- och ändtarmscancer

Införande av screening för tjock- och ändtarmscancer kräver planerade kommunikationsinsatser. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland välkomnar därför till ett nationellt informationsmöte om RCCs stöd till regionernas införandearbete.

Tid: 24 september 09:00 - 12:00

Plats: Videomöte

Mötet vänder sig till RCC:s och regionernas kommunikationsfunktioner och kommer att handla om vilket stöd RCC kan erbjuda regionerna i samband med införande av tarmcancerscreening.

Dagordning

 1. Välkommen och inledning

 2. Presentation och förväntningar på mötet

 3. Förslag till dagordning

 4. Bakgrundsbild
  1. Introduktion screening
  2. Hur bedrivs screening för tjock- och ändtarmscancer?
   1. Erfarenheter Stockholm Gotland sedan 2008.
   2. Endoskopienhetens uppdrag och ansvar

  3. Lägesrapport från nationella arbetsgruppens arbete med införande av screening för tjock- och ändtarmscancer

  4. GSK – Gemensamt samordningskansli, vad innebär detta?

  5. Kommunikation
   1. Nationella kallelser och provsvarsbrev
    1. Process för framtagande
    2. Inkomna synpunkter
   2. Frågor och svar – FAQ
   3. Kommunikation för att främja deltagande
    1. Information på 1177.se
    2. Filmen om provtagning
    3. Kommunikation för att uppmärksamma starten
 1. Övriga frågor
 2. Ytterliga möten ? – I så fall när?

 3. Avslutning

Medverkande

Charlotta Sävblom
Verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm Gotland och ordförande i nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmcancerscreening

Marika Sventelius
Samordningssjuksköterska kolorektalcancerscreening vid RCC Stockholm Gotland

Bo Alm
Nationell samordnare kommunikation, RCC i Samverkan

Mimi Taylor och Jenny Patera
Kommunikatörer vid RCC Syd

Anmäl dig via denna länk senast den 20 september

Ladda ner programmet som pdf