Kurs i motiverande samtal för kontaktsjuksköterskor

Som kontaktsjuksköterska är samtalet med patienten ett viktigt verktyg.

Tid: 7 oktober

Plats: Akademiskt Primärvårdscentrum, Torsplan

Kursens syfte är att ge dig verktyg till ett empatiskt förhållningssätt, där du ser till personens behov av att bli hörd, sedd, förstådd och accepterad. Du kommer att få samtalsredskap, tips och även tid för diskussion och reflektion kollegor emellan, runt vanligt förekommande dilemman då det gäller samtal med patienter och närstående.

Detta är en 3 ½ dagsutbildning i samarbete mellan Regionalt cancercentrumStockholm Gotland och Akademiskt Primärvårdscentrum.

För mer informaton och anmälan, klicka här