Allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en teoretisk bas om cancersjukdomars orsak och behandling, den senaste medicinska utvecklingen samt onkologisk vård.

Tid: 5 november

Plats: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Kursen vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska i Stockholm eller på Gotland och vill få kunskap eller uppdatera tidigare kunskap inom onkologi.
Kursen ges på distans med en serie inspelade föreläsningar.

Allmän onkologi