Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Tid: 19 mars

Plats: Rådhuset, Ljusgården, Visborgsallén 19, Visby

Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess och i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten.

Syftet med dialogmötena med invånarna är att, dels informera om vad som har hänt inom cancerområdet de senaste åren, men också att tillsammans diskutera hur cancervården bör utvecklas i framtiden.

19 mars kl 18-20 i Visby

Datum: 19 mars 
Tid:Klockan 18.00-20.00
Plats: Rådhuset i Ljusgården, Visborgsallén 19 i Visby.
Hitta till Visborgsallén 19

 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.30.

Anmälan sker via mejl till monica.sandstrom@sll.se eller på telefon 070-640 63 07.

De som inte kan delta på mötet kan skicka in sin synpunkter via mejl direkt till regionaltcancercentrum@sll.se