Workshop regional cancerplan

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bjuder in LIF att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Tid: 9 maj 13:00 - 15:30

Plats: Regionalt cancercentrum

Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla cancervården i regionen. En ny cancerplan för 2020-2023 kommer att tas fram under första halvåret 2019 i en bred förankringsprocess och i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter- och närstående, forskare samt allmänheten.

Syftet med mötet är att diskutera innehåll och fokusområden utifrån olika perspektiv.