Kurs i grundläggande cancervård

En något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi.

Tid: 10 maj

Plats: Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4

Kursen är uppdelad på tre dagar, 10 maj, 14 maj samt 27 maj och är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.

Kursen omfattar hela cancerprocessen med vanliga alarmsymtom och de vanligaste behandlingsmetoderna med biverkningar och komplikationer. Rehabilitering och palliativ vård som en del av cancerprocessen tas också upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan. Kursen berör också hur närstående påverkas när en person drabbas av cancer.