Regional kontaktsjuksköterskedag

Årets tema är jämlik vård.

Tid: 8 maj

Plats: 7 A Odenplan

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap kring vad en intellektuell funktionsnedsättniSyftet med dagen är att ge ökad kunskap kring vad en intellektuell funktionsnedsättning innebär och vad vi ska tänka på vid bemötande. Det kan bland annat handla om att få information på ett enklare språk och att skapa tillit och att vara flexibel i mötet med personer med utvecklingsstörning

Följ länk för anmälan och program för dagen