Cytostatikakörkort - webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper.

Tid: 14 januari - 8 april

Plats: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bedriver en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och har använts där sedan 2004
Målgrupp är sjuksköterskor  och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika.