Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Kursen vänder sig till kontaktsjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter i olika verksamheter i Stockholm eller på Gotland

Tid: 20 februari - 16 april

Plats: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Kursen syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens att arbeta med uppdraget i relation till:

  • patientprocessen och det interprofessionella teamet
  • personcentrerad, evidensbaserad och säker omvårdnad
  • hälsopedagogik och cancerprevention
  • patient och närståendes situation

Kursen ges på halvfart och består av åtta fasta dagar varav två dagar är internat. Övrig undervisning är nätbaserad.