Lansering av ny regional cancerplan 2020-2023

Den 11 december lanserar RCC Stockholm Gotland den nya cancerplanen för 2020-2023. Den är framtagen i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten och politiskt beslutad i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

Tid: 11 december

Plats: 7A Odenplan, Stockholm

Under eftermiddagen presenteras den nya cancerplanen och vad vi tillsammans ska åstadkomma fram till och med 2023.
Vi berättar om våra pågående insatser inom cancervården i region Stockholm-Gotland samt summerar resultatet av nuvarande cancerplan i form av projektpresentationer.
På plats för att fira lanseringen är bland andra Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd, Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd och Hans Hägglund, nationell cancersamordnare.