Kurs i grundläggande cancervård

Nu är det dags för ytterligare en omgång av kursen Grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är 5 december.

Tid: 5 december

Plats: Torsplan, Solnavägen 1E

Kursen omfattare hela cancerprocessen. Rehabilitering och palliativ vård som en del av canceprocessen tas givetvis upp med utgångspunkt från en helhetssyn på människan.

Denna kurs är ett samarbetsprojekt mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum och Palliativt kunskapscentrum i Region Stockholm.

Kurs i grundläggande cancervård