Stöd vid existentiell kris

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och psykosocialt stöd stöd till patienter med kognitiv svikt eller personlighetsförändring och deras närstående

Tid: 21 oktober

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, lokal meddelas senare

Vilka etiska och existentiella utmaningar finns i samtalet med patient och närstående inför livets slut, när patientens förmåga till att förstå och uttrycka sig är påverkad? Hur kan vi ge stöd vid rädsla inför döendet eller skuld hos närstående? Hur håller fokus på livskvalitet i det svåra?

Målgruppen är kuratorer som möter patienter med hjärntumör och deras närstående.

Tillfället är kostnadsfritt.

Information om var du anmäler dig kommer efter sommaren.

För information kontakta:
Alexandra Dovin, alexandra.dovin@sll.se mobil: 076 134 57 17