Presentation av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023

Välkommen att delta vid digital workshop där RCC Stockholm Gotland presenterar pågående arbete inom ramen för den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023.

Tid: 26 maj

Plats: Online

Vi har bjudit in företrädare inom hälso- och sjukvården, patienter och närstående, forskare, politiker, förvaltning, utbildning samt läkemedelsföretag för att diskutera det fortsatt arbetet framåt.

Deltagarna ges möjlighet att bidra med inspel för hur det fortsatta arbetet inom cancerplanen sker.