Regiondag för lungcancer under covid-19 pandemin

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland anordnar digital regiondag kring lungcancer under covid-19 pandemin. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar och kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland.

Tid: 27 maj

Plats: Online

Program

13.00-13.05 Välkommen
Presentation av dagens program, föreläsare och instruktioner
Helena Adlitzer

13.05-13.10 Introduktion
Samy Abdel Halim

13.10-13.40 Cancervård under pandemin
Signe Friesland

13.40-14.10 Lungonkologiskt centrum: Lägesrapport 2020- 2021
Luigi de Petris

14.10-14.40 Tidigt upptäckt av Lungcancer: Uppdaterade Thoraxradiologiska kriterier
Klas-Göran Gravander, Sven Nyrén, Thomas Lindahl

14.40-15.00 Diskussion och sammanfattning
Helena Adlitzer och Samy Abdel Halim

 

Kontakta Helena Adlitzer för inbjudan senast 20 maj.
E-post: helena.a.adlitzer@sll.se