”Cytostatika som symtomlindring i palliativ vård

I ett samarbete mellan Palliativt kunskapscenter i Stockholm och RCC Stockholm Gotland hålls en kostnadsfri digital föreläsning om cytostatika som symtomlindring vid palliativ vård.

Tid: 20 april

Plats: Digital föreläsning

Tid för utbildningen:
20 april 2021 klockan 13.00 - 14.30 .

Innehåll:

Palliativ cytostatika ges framför allt som livsförlängande behandling och kopplas ofta ihop med biverkningar som illamående.

  • Kan cytostatika lindra symtom, om metastaserna minskar?
  • Hur är effekten på skelettsmärta och neuropatisk smärta i lyckade fall?
  • Kan framgångsrik behandling rent av minska illamående, vid G-I cancer?
  • Finns det möjlighet att påverka dyspné och trötthet?
  • Vilken existentiell betydelse har möjligheten att få palliativ cytostatika?


Föreläsare:
Peter Strang: onkolog och professor i palliativ medicin vid KI, vetenskaplig ledare Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och processledare för palliativ vård på RCC Stockholm Gotland.

Till anmälan och program