Cancer berör alla!

Välkommen till workshop kring en ny regional cancerplan.

Arbetet med cancerplanen för 2024–2027 har startat.
Vi bjuder därför in till workshop för att diskutera innehåll och fokusområden utifrån olika perspektiv.

Din medverkan är viktig och ger en bra möjlighet att påverka innehåll och riktning av regionens cancervård de kommande åren.

Vi ses den 27 april!

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.