Hur går det med den regionala cancerplanen 2020-2023?

Välkommen att delta vid digital workshop där RCC Stockholm Gotland presenterar pågående arbete inom ramen för den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023.

Under eftermiddagen kommer du att få ta del av intressanta utvecklingsarbeten och diskutera det fortsatt arbetet framå.

Vi bjuder in företrädare inom hälso- och sjukvården, patienter och närstående, forskare, politiker, förvaltning, utbildning samt läkemedelsföretag. Deltagarna ges möjlighet att bidra med inspel för hur det fortsatta arbetet inom cancerplanen sker.

Datum: onsdag 26 maj

Tid: klockan 13.00 - 16.00

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter

 

Anmälan