Workshop– hur kan vi bli bättre på att tidigt upptäcka cancer?

Varje år får drygt 65 000 personer en cancerdiagnos i Sverige och till 2040 förväntas siffran stiga upp till 100 000. Cancer är på väg att bli den största folksjukdomen i vårt land. Tidig upptäck av cancer kan öka möjligheten att få bättre behandling, bli botad och förlänga liv.

Det krävs många olika perspektiv för att lösa en samhällsutmaning. Därför bjuder vi in dig – utvald utifrån din expertis – till att delta i vår interaktiva och processledda workshop. Vi hoppas att du kan bidra med just ditt perspektiv i idéer till kreativa och konkreta lösningar för hur vi kan bli bättre på att ännu tidigare upptäcka cancersjukdom, och bland alla grupper i samhället.

Vi bjuder in nyckelpersoner från bland annat hälso-och sjukvården, företag, myndigheter, patientföreningar, utbildning-/forskningsvärlden, civilsamhället och ytterligare samhällsaktörer.

Dagen startar med några korta presentationer, men fokus ligger på arbete i multiprofessionella mindre grupper. Program skickas ut i slutet av augusti. Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch samt förfriskningar. Om du inte har möjlighet att delta ber vi dig vidarebefordra inbjudan till en av dina närmaste medarbetare/kollega med samma roll som du har.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter

Anmäl dig via formuläret nedan senast 24 augusti.