Cancer berör alla

Välkommen till workshop om en ny regional cancerplan

Arbetet med cancerplanen för 2024–2027 har startat.
Vi bjuder därför in chefer och personal berörda av cancervården samt politiker till en workshop för att diskutera innehåll och fokusområden utifrån olika perspektiv.

Din medverkan är viktig och ger en möjlighet att påverka innehåll och prioriterade förbättringsområden i regionens cancervård under de kommande åren.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgiftesparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.