Anmälan: utbildningsdag ALL

Dagen riktar sig främst till inrapportörer och registeradministratörer som arbetar med kvalitetsregistret för ALL.

Tid: Tisdagen den 28 september klockan 13:00 – 16:00

Plats: Via teams

Registerhållaren Anna Lübking kommer att börja med en föreläsning om ALL sjukdomen och sedan går vi igenom formulären i INCA. Därefter tittar vi på de interaktiva rapporter som finns framtagna.

Meddela gärna önskemål i förväg, kanske är det specifika delar kring sjukdomen ni vill höra mer om eller oklarheter, svårigheter i registret som vi bör fördjupa oss i.

Välkomna!

Anna Lübking, Registerhållare ALL registret
Ann-Katrin Andersson, Nationell koordinator för ALL registret

Anmäl dig via formuläret nedan, senast 21 september.  

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter

Anmälan