Regional utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor 17 november

Temat för dagen är cancerprevention och cancerrehabilitering.

Anmäl dig senast 28 oktober.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter

Anmälan: