Temadag patient- och närståendesamverkan

Den 18 februari anordnar Patient- och närståenderådet tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland en temadag kring samverkan.

En dag för både företrädare och anställda på RCC att fokusera på samverkan och tillsammans utveckla hur vi förbättrar och fördjupar den. Förmiddagen ägnas åt föreläsningar och på eftermiddagen jobbar vi praktiskt. Aktiviteterna under förmiddagen är dessutom öppen för andra intresserade, till exempel medlemmar i patientföreningar.

Föreläsare:

  • Magnus Karlsson, Professor med inriktning mot det civila samhället och Chef för centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Mio Fredriksson, Docent (Med. Dr, Master of Social Sciences), forskare institutionen för folkhälso- vårdvetenskap Uppsala Universitet
  • Therese Scott Duncan, doktorand i hälsoinformatik på Karolinska Institutet, och processledare egenvård RCC Stockholm-Gotland
  • Bodil Westman, doktorand Sophiahemmet högskola, utvecklingssjuksköterska RCC

Moderator: Jan Bagge, ordförande PNR

Personuppgifter kommer att sparas för att administrera anmälningarna.

Läs mer i RCC:s integritetspolicy

Vid frågor kontakta:
siri.kautsky@sll.se