Utbildningsdag MPN

Dagen riktar sig främst till inrapportörer och registeradministratörer som arbetar med kvalitetsregistret för MPN.

Registerhållare Erik Ahlstrand börjar med en föreläsning om sjukdomen MPN. Därefter går vi igenom registerformulären i INCA och eftermiddagen avslutas med att titta på de interaktiva rapporterna som finns tillgängliga.

Meddela gärna önskemål/frågor i förväg – kanske finns det specifika delar i sjukdomen ni vill höra mer om eller oklarheter/svårigheter i registret vi behöver fördjupa oss i.

Anmäl dig senast 24 november.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter