Svenskt Forum för Integrativ Cancervård IV - Kunskap och dialog

Syftet är att öka kliniskt relevant kunskap om komplementär och integrativ medicin (KIM) med fokus på kunskap och dialog. Forum är även "KIM masterclass’" för de som tidigare genomgått RCCs KIM utbildning.

Konferenskommitté

Kathrin Wode, onkolog och spec. palliativ medicin, PhD, processledare Integrativ cancervård & verksamhetsutvecklare RCC Sthlm Gotland, Umeå Universitet & Karolinska Institutet

Johanna Hök Nordberg, leg. apotekare, PhD, processledare Integrativ cancervård RCC Sthlm Gotland, Karolinska Institutet

Jenny-Ann Danell, docent sociologi, Umeå universitet

 

Vid frågor kring innehåll vänligen kontakta
kathrin.wode@regionstockholm.se eller johanna.hok@ki.se.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Deltar vid gemensam middag 23/11
Behov av logi (endast för de med lång resväg från Stockholm och som inte kan ordna boende själv)