Internat 15-16 november

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Jag arbetar som
Jag arbetar i region
Deltar på middagen den 15/11