Cancer berör alla

Välkommen till dialogmöte om en ny regional cancerplan
- ett dialogmöte för patienter, närstående och allmänhet om utvecklingen av cancervården på Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har i uppdrag att utveckla cancervården med patienten och närstående i centrum. Därför vill vi veta hur patienter, närstående och andra intresserade vill ha den framtida cancervården och vilka utvecklingsområden man upplever finns inom cancervården i dag.

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgiftesparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.