Information kring ansökan om medel till förbättringsarbeten

För att stödja och stimulera verksamhetsförbättringar inom cancervården finns det möjlighet att söka medel för förbättringsarbeten inom ramen för Cancerplan 2020-2023. Forskningsanslag beviljas generellt inte förutom stöd till eventuella punktinsatser.

Genom workshops, analys och i linje med den politiska inriktningen i Region Stockholm och Region Gotland har behov framkommit av ytterligare ökat fokus inom några områden. För att ansökan ska godkännas krävs koppling till dessa områden.

Använd formuläret nedan för ansökan, möjlighet finns att att bifoga filer.

Ansökningarna behandlas löpande. Under sommaren har vi längre handläggningstid så förvänta dig återkoppling under september månad.

Vid eventuella frågor kontakta: lisa.jelf-eneqvist@regionstockholm.se

Ansökningsformulär

Ange det huvudsakliga fokusområdet för förbättringsarbetet