Information kring ansökan om medel till förbättringsarbeten

För att stödja och stimulera verksamhetsförbättringar inom cancervården har det funnits möjlighet att söka medel för projekt eller fortbildning. Under det första året med cancerplan 2020-2023 har många ansökningar inkommit och projekt startat. Alla godkända ansökningar har koppling till cancerplanen och för att säkerställa att alla mål inom cancerplanen täcks inom de arbeten som startat gör nu RCC en grundlig genomgång med fokus på måluppfyllelse. Under det arbete håller vi ansökningsmöjligheten stängd men kommer att öppna igen under våren 2021.

Vid eventuella frågor kontakta: lisa.jelf-eneqvist@sll.se