Ansökan om medel till förbättringsarbeten är nu stängd