Regional dag om prostatacancer

Välkommen till heldagsmöte gemensamt för oss som arbetar med prostatacancer i Region Stockholm och Region Gotland.

Syftet med mötet är att öka kunskapen och få en gemensam förståelse om RCC:s olika kunskapsstöd för dig som arbetar i prostatacancervården samt informera om de aktiviteter som pågår i vår sjukvårdsregion.

Program:

8.00-8.20           Kaffe och smörgås

8.20-8.30           Presentation av dagens agenda

8.30-8.45           RCC:s och NPCR:s organisation
                            Nina Hageman

8.45-9.15           Regionala organisationen med RAG, RPO, processledarens
                            roll, funktion, uppdrag och mål för 2023 
                            Stefan Carlsson, och Anna Hägglund

9.15-9.45           Prostatacancerflödet i regionen, kvalitetsregistret/
                             Koll på läget/Ratten
                             Stefan Carlsson

9.45-10.00         Smoothiepaus

10.00-10.30       Framtagande av Nationella vårdprogram samt highlights 2022
                             Stefan Carlsson, Anna Kristiansen och Karin Holmsten

10.30-10.50       SVF från ett RCC perspektiv
                             Lisa Jelf Eneqvist


10.50-11.25       Implementering av strukturerade MR/Biopsi/Patologiformulär                                      Fredrik Jäderling, Magnus Törnblom och Viktoria Gaspar
                        
11.25-12.00        PROM – kurativ och avancerad behandling
                              Stefan Carlsson och Marie H Eriksson

12.00-13.00        Lunch

13.00-13.20        NMVP (Nationell Min vårdplan) via 1177
                              Anna Hägglund

13.20-13.40        Bäckencancerrehabilitering
                              Lillemor Nygren

13.40-14.00        Patienterna har ordet
                              ProLiv och Prostatabröderna                  


14.00-14.45        IPÖ (Individuell patientöversikt)
                              Maria Nyberg

14.45-15.15        Kaffe med kakbuffé och mingel

15.15-15.30        Kvalitetsregister – diagnostik och KUB-formulär
                              Maria Nyberg och Gabriella Thorén Berglund

15.30-16.30        Organiserad prostatacancertestning (OPT)
                              Sonja Andersson och Anna Lantz

16.30-17.00        Summering och utvärdering

17.00                    Valfri AW


Väl mött!

Stefan Carlsson, Processledare urologi

Anna Kristiansen, Processsledare Onkologi

Anna Hägglund, Processledare Omvårdnad

Anmälan senast 12 januari

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.