Cancer berör alla!

Välkommen till workshop om den regionala cancerplanen 2024–2027

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har i uppdrag att utveckla cancervården med patienten och närstående i centrum. Därför bjuder vi in patienter, närstående och andra intresserade till ett samtal om den framtida cancervården och vad vi gemensamt kan göra för att minska risken för cancer.

Vi ses den 18 april!

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.