Nationell vårdprogramgrupp analcancer

Ordförande

Anders Johnsson

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Ledamöter

Anna Axelsson

specialistsjuksköterska, onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Bengt Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Birgitta Lindh

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Bärbel Jung

kirurg

Universitetssjukhuset Linköping

Malin Andersson

kontaktsjuksköterska

Skaraborgs sjukhus, Skövde

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Per J Nilsson

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Susanne Ottosson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientrepresentanter

Britta Holm

patient- och närståenderepresentant

RCC Uppsala Örebro

 

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

RCC Norr

Stödjande RCC

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare, nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr