MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

Bilaga 8. MRT-mall prostata

Datum utförd MR:___________________________

Personnummer:____________________ Namn:_______________________________

Ange upp till tre förändringar som kodas t.ex. 1Cv eller 1Cd där v = ventralt och d = dorsalt. Flera koder kan anges för respektive förändring.

Diameter anges som heltal i mm och mäts i perifera zonen (PZ) som största mått utmed kapseln (bredd), samt djup och höjd och i transitionszonen med största diametrar (bredd x djup x höjd) såvida den inte är belägen anteriort och växer mot främre kapseln då måttet blir utmed kapseln. Axialt mått (bredd och djup) mäts i perifera zonen på ADC-kartan eller sekvens där den framträder tydligast. Höjden mäts på sagittal eller coronal T2-viktad sekvens.

Ange PI-RADS från 1 (normalt fynd) till 5 (stark misstanke om cancer), enligt kriterierna för PI-RADS v2.

  1. Största suspekta förändringen belägen i följande sektor(er) ___________

Största bredd _________ djup _________ höjd ____________

Sammanfattande PI-RAD score___________

  1. Näst största suspekta förändringen belägen i följande sektor(er) _________

Största bredd _________ djup _________ höjd ____________

Sammanfattande PI-RAD score___________

  1. Tredje största förändringen belägen i följande sektor(er) _____________

Största bredd _________ djup _________ höjd ____________

Sammanfattande PI-RAD score___________