MENY

Gällande vårdprogram prostatacancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11.

Bilaga 12. MRT-protokoll

Förslag till parametrar vid ett bi-parametriskt respektive multi-parametrisk magnetresonanstomografi (MRT) protokoll.

                 Parametrar 

 

Sekvenser

Puls- sekvens

TR/TE

(ms)

Snitt-tjocklek

(mm)

Gap

FOV

(mm)

Upplösning

Fas/Frekv.

(mm)

Bi-parametriskt

Multi-parametriskt

T2-viktad sagittal/axial/koronal

TSE/FSE

Beror på fabrikat och magnetstyrka

3

inget

120-200

≤ 0,7/≤ 0,4

DWI, axial

b=50, 2-500, 800-1000

+ Högt b-värde 1400-2000 (kalkylerad eller undersökt separat)

SE-EPI

≥ 3000/≤ 90

≤ 4

inget

160-220

≤ 2,5/≤ 2,5

T1-viktad, axial

(Bör täcka bäckenet från aortabifurkationen genom hela bäckenet;

för blödningsrester, lymfkörtlar och benmärg)

TSE/FSE

GRE

Beror på fabrikat, magnetstyrka och sekvens

3-4

valbart

350-400

≤ 1,5/≤ 1,5

Dynamisk kontrast- förstärkning (DCE):

T1-viktad, axial,

Temporal upplösning: < 10 s helst < 7 s

Bolus ges 2-3 ml/s

Följs ≥ 2 minuter

Fettundertryckning och/eller subtraktionsbilder rekommenderas

3D/(2D)GRE

< 100/< 10

3

inget

ska omfatta prostata

≤ 2,0/≤ 2,0