Nationell vårdprogramgrupp cancer med okänd primärtumör (CUP)

Ordförande

Kristina Arnljots

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

 

 

Regionala repr.

Margareta Randén

med. dr., onkolog

Region Västmanland

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Anna Näslund

specialistläkare onkologi

Norrlands universitetssjukhus

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Sofia Ekdahl

regional processägare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

Marie Lagerfelt

Verksamhetschef Enheten för samordnad cancerutredning

Enheten för samordnad cancerutredning, Universitetssjukhuset Linköping

 

 

Patolog

Tibor Tot

med. dr., patolog

Falu lasarett, Falun

Omvårdnadsrep.

Petra Andersson

sjuksköterska

Hallands sjukhus, Region Halland

Patientrep.

Inger Berg

patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Stödjande RCC

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst