Forskning på Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Här finns information om forskning med stöd av Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.