Till regionspecifikt innehåll

Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticerades under 2016, mer än 4000 maligna melanom och omkring 7000 skivepitelcancrar.

Skivepitelcancer metastaserar sällan, men vissa melanom gör det och
senaste tre åren har cirka 500 patienter dött i sjukdomen.

Basalcellscancer är den vanligaste hudcancern, men den ger inte upphov till metastaser. 45 000 basalcellscancrar diagnosticerades 2015 enligt våra register. Det lär finnas ett mörkertal då inte alla hudtumörer undersöktes mikroskopiskt då de behandlas.

Antalet tumörer ökar generellt med fem, sex procent årligen. Bland äldre är ökningstakten ännu snabbare. För patienter med tunna melanom, vilket är ungefär hälften av fallen, är den relativa femårsöverlevnaden 93 procent hos kvinnor och 86 procent hos män.

Prevention i form av information till befolkningen om melanom och förbättrade sol- och solarievanor bör kunna bryta sjukdomsökningen. För melanom gäller framförallt sambandet med solbrännskada, medan de övriga två hudcancrarna mer förknippas med den sammanlagda tiden man tillbringar i solen.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Hudcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom hudcancer.

Läs mer via länken nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Om hudmelanom i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om hudmelanom.

Bilaga 2I Regional cancerplan hudmelanom (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för hudcancerprocessen

Processledare hudcancer RCC Stockholm Gotland

Hanna Eriksson

Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

RCC Stockholm Gotland

 

Informationsmaterial 

Här kan du ladda ner en folder om hur du skyddar dig mot hudcancer.

Skydda dig mot hudcancer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom (pdf. öppnas i nytt fönster)

Folder för tryck i färgkopiator. Skriv ut på båda sidor, välj vändlängst kortsidan. Orientering: Liggande

Skydda dig mot hudcancer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Egenkontroll av huden för dig som haft malignt melanom (pdf. öppnas i nytt fönster)

.

Regional patientprocessledare

Bertil Persson

regional patientprocessledare hudcancer

Skånes universitetssjukhus

Regional vårdprocess hudcancer (maligna hudtumörer)

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västa sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Implementering av Min vårdplan.  
  • Framtagning av en regional utbildning för patienter som har haft malignt melanom.
  • Analys av kompetensförsörjning.

Information att dela ut till patient

Min vårdplan Malignt melanom – Solskydd och egenkontroll
Version att läsa på skärmen (pdf)
Version för utskrift (pdf)

Min vårdplan Solskydd och egenkontroll för dig som har haft malignt melanom
Version att läsa på skärmen (pdf)
Version för utskrift (pdf)

Egenvårdsråd till patient som haft malignt melanom (pdf)

MDK

RUTIN MDK melanom stadium III och IV

Regional processägare

porträtt

Johan Dahlén Gyllencreutz

regional processägare hudcancer, verksamhetsöverläkare

Frölunda Specialistsjukhus, Sjukhusen i väster

Regionalt stödteam

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Kerstin Dreymertz

administrativ koordinator

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst