Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer vagina och vulva

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information om de läkemedelsregimer som används i norra regionen kan hämtas från RCC Uppsala Örebro HÄR.