Äggstockscancer

Varje år får cirka 700 kvinnor i Sverige äggstockscancer eller ovarialcancer som det också kallas. Generellt har överlevnaden förbättrats något i Sverige och internationellt, men dödligheten är fortsatt hög. Det finns inga regionala skillnader vad gäller överlevnad.

Antalet kvinnor som får cancer i äggstockarna har minskat i Sverige de senaste decennierna. En orsak till det tros vara användningen av p-piller, vilket minskar risken för cancer i äggstockarna.

Nationellt vårdprogram

Nationella vårdprogram skrivs av flera läkare inom olika specialiteter representerade från alla regioner tillsammans med specialistsjuksköterskor och i dialog med patientorganisationer. Vårdprogram beskriver nationella riktlinjer för hur sjukdomen bör behandlas efter senaste samlade vetenskapliga rön. Individuella bedömningar görs alltid. Det första nationella vårdprogrammet i Sverige fastställdes 2012 och har uppdaterats fortlöpande och en ny reviderad version planeras att fastställas under 2019.

Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Relativ överlevnad

Relativ överlevnad beskriver sannolikheten att överleva med en cancersjukdom (v.g. se under vanliga frågor och svar). Diagrammen ovan visar relativ överlevnad för alla kvinnor som insjuknat i äggstockscancer mellan åren 2013-2017 oavsett ålder eller cancercelltyp.

Det övre diagrammet visar hela rikets relativa femårsöverlevnad, alltså andelen kvinnor som överlever med äggstockscancer minst fem år. Det nedre diagrammet visar motsvarande överlevnad beroende på vilket stadium i sjukdomen man insjuknat i. Klicka på respektive bild för att se dem i större format.

 

Ålder vid insjuknande


Grafen visar åldersfördelningen vid insjuknande i äggstockscancer i Sverige för åren 2013-2017. Varje stapel motsvarar en åldersgrupp om ett femårsintervall, till exempel 50-55 år. Klicka på grafen för att se en större bild. 

Behandling för olika stadier av sjukdomen

Grafen visar kvinnor med äggstockscancer och andel med olika genomförda behandlingar per stadium i Sverige för åren 2013-2017. Som ett exempel läses grafen för stadium I, mindre än 50 % (blått) behandlas med kirurgi och efterföljande cellgifter, drygt 50 % (orange) behandlas enbart med kirurgi och någon procent (mörkblått) cellgifter före och efter kirurgi och cirka 2% har fått någon annan typ av behandling eller ingen behandling alls (rosa).

Titta i första hand på staplarna 1-4. Stapeln i botten höger märkt X/0 motsvarar kvinnor där sjukdomsstadiet inte är fastställt eller dokumenterat. Detta motsvarar en väldigt liten del av det totala antalet kvinnor. Klicka på grafen för att se en större bild.

.