Lärandecentrum

Lärandecentrum är en pedagogisk modell som sätter lärandet i centrum. Syftet är att öka individens kunskap och förståelse av sin sjukdom och behandling för att öka möjligheten till delaktighet och optimal livskvalitet.

Lärandecentrum skapas utifrån en pedagogisk modell som ökar kunskap och delaktighet för patienten och innebär ett paradigmskifte i synen på patientinformation. En viktig del i modellen är en pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården. Lärandecentrum är ett delprojekt inom Bröstcancer 4D. 

I dag finns ett Lärandecentrum vid Capio S:t Görans sjukhus. Utvecklingen av Lärandecentrum fortsätter under 2016 med syfte att successivt inkludera fler diagnoser och sjukhus. 

Modellen utgår från pedagogisk forskning med fokus på patienters lärande och innebär:

 • Pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården.
 • Utbildning och undervisning av och i samverkan med patienter och närstående.
 • En mötesplats för patienter, närstående och personal.
 • Samverkan med patienter i forskning och utveckling.

Fördelar med lärandecentrum

För invånaren

 • Kunskap och förståelse av sin sjukdom och behandling
 • Ökad delaktighet.
 • En mötesplats för patienter i samma situation.
 • En mötesplats för patienter, närstående, personal och patientföreningar.
 • Förutsättningar för en optimal livskvalitet.

För vården och forskningen

 • Pedagogisk kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Ökad kunskap och förståelse i samverkan med patienten.
 • Möjlighet till ökad säkerhet i vården.
 • Förutsättningar för klinisk forskning stärks genom kunniga och delaktiga patienter.