MENY

Gällande vårdprogram myelom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-27.

21. Vårdprogramgruppens sammansättning

21.1 Vårdprogramgruppen

Ordförande:
Bo Björkstrand, överläkare, docent. Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Syd:
Markus Hansson, överläkare, docent. Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Region Väst:
Cecilie Blimark, överläkare, med. dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Region Öst:
Ronald Svensson, överläkare. Universitetssjukhuset i Linköping.

Region Stockholm-Gotland:
Hareth Nahi, överläkare, docent. Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Uppsala-Örebro:
Kristina Carlson, överläkare, docent. Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Region Norr:
Birgitta Lauri, överläkare. Sunderbyns sjukhus, Luleå.

Omvårdnadsrepresentant:
Maaret Kautto, leg. sjuksköterska. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Patientrepresentant från Blodcancerförbundet:
Vakant.

21.2 Adjungerade medlemmar

Ingemar Turesson, överläkare, docent. Malmö.

Maria Strandberg, överläkare. Sundsvalls sjukhus.

Antonio Izarra, överläkare. Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Magnus Tengvar, överläkare, Röntgen/MRT, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan Bohlin, överläkare, Röntgen/datortomografi, Karolinska Universitetssjukhuset

Språkkonsulter Ulrika Berg Roos, Karolin Olsson.

RCC Väst är stödjande RCC, genom Johan Bengtsson och Malin Samuelsson, som hjälpt till med organisation av möten och annan formalia.

Statistiker Anna Genell, RCC Väst.

Administrativ koordinator Lena Nilsson, RCC Väst, som hjälpt till med statistik och kvalitetsregister.

Vårdprogramgruppens arbete med det nationella vårdprogrammet för myelom har bedrivits med stöd av RCC där Helena Brändström varit projektledare.

21.3 Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum väst.