MENY

Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-27.

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

 

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 % 

Tider från remiss till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Överlevnad efter 2 år för patienter <60 år.

> 80 %

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter < 70 år.

≥ 95 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik.

≥ 75 %

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.