Gällande vårdprogram aggressiva B-cellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-11-23

19. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

 

Kvalitetsindikator

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 % 

Andel patienter i kliniska prövningar avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Överlevnad efter 2 år för patienter <60 år.

≥ 80 %

Andel där kirurgisk biopsi utförts för diagnostik.

> 75%

Ledtider är också viktiga kvalitetsmått. För detaljer kring dessa hänvisas till Standardiserat Vårdförlopp för Lymfom.

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen.