Nationell vårdprogramgrupp för akut myeloisk leukemi( AML)

 

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Vladimir Lazarevic

hemotolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Regionala representanter

Hege Garelius

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Stefan Deneberg

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Petter Willner Hjelm

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Kristina Myhr-Eriksson

hematolog

Sunderby sjukhus

Martin Höglund

hematolog

Akademiska Sjukhuset

Patologrepresentant

Mats Ehinger

patolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Omvårdnadsrepresentant

Inger Andersson

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Petra Lindroos Kölqvist

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Patientrepresentant

Olina Lind

Blodcancerförbundet