Statistik från kvalitetsregister

Individbaserad statistik om behandlingsresultat redovisas per diagnos på fyra olika sätt.

Uppdaterat 2021-12-15

Statistik om cancervården

Statistiken på cancercentrum är huvudsakligen baserad på två olika datakällor, de nationella kvalitetsregistren inom cancervården och den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner

Uppdaterat 2022-06-15

Statistik om njurcancer

I statistiken om njurcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2020-03-04

Online-statistik

Här finns den senaste kvalitetsregisterstatistiken från södra sjukvårdsregionen.

Uppdaterat 2018-12-06

Förbättrad statistik om SVF

patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik.

Uppdaterat 2020-06-26

Statistik lungcancer

I statistiken om lungcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Enheten för statistik

Statistikerna arbetar med framtagning, analys och sammanställning av data från regionala cancerregistret och nationella kvalitetsregister, samt stöd till utveckling av de nationella kvalitetsregistren

Uppdaterat 2022-07-13

Statistik peniscancer

I statistiken om peniscancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik prostatacancer

I statistiken om prostatacancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om bröstcancer

I statistiken om bröstcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om bukspottkörtelcancer

I statistiken om bukspottkörtelcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2020-01-23

Statistik om sarkom

I statistiken om sarkom kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om sköldkörtelcancer

I statistiken om sköldkörtelcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om hudcancer

I statistiken om hudcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om livmoderkroppscancer

I statistiken om livmoderkroppscancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2020-01-23

Statistik om hjärntumörer

I statistiken om hjärntumörer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).


Statistik om lymfom

I statistiken om lymfom kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).


Statistik om analcancer

I statistiken om analcancer kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling. Du kan också se uppgifter om antal patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Uppdaterat 2019-12-09

Statistik om hypofystumörer

I statistiken om hypofys kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling.

Uppdaterat 2021-06-22

Statistik om standardiserade vårdförlopp

Regioner (SKR). Rapporteringen är ännu inte fullständig och kvalitetsutveckling sker kontinuerligt. Statistiken redovisar uppgifter om antalet patienter som utreds inom SVF, andelen SVF-utredda patienter som

Uppdaterat 2021-12-15

SVF primärvård AnnLouise E. 18 maj 2017.pdf

Peniscancer – Testikelcancer Statistik • BO-rapport – Enhetschefer ser statistik över hur många och inom ... har skickat remiss för SVF jämfört med andra – Statistik finns ner på remittentnivå. – Nås via: • Starta


(8.10) Cancerregistret vid socialstyrelsen (G).pdf

förändringar över tid. Det utgör en viktig källa för statistik och planering och det möjliggör internationella


Sjukhusens-tackningsgrad-utom-specialiserad-palliatv-vard-VGR.pdf

 data  är  sedan  jämförda  med  statistik  från  Svenska  palliativregistret  uttagen

Uppdaterat 2015-07-28

Lathund INCA Interaktiva rapporter.pdf

se | www.rccsyd.se Statistik från kvalitetsregistren för cancer Statistik på cancercentrum Interaktivt ... presenterad statistik från kvalitetsregistren för cancer på www.cancercentrum.se Klicka på Statistik


211112 Inbjudan regionalt melanommöte.pdf

och presentation (Christina Sköldmark) 2. Statistik kvalitetsregister och SVF (Rasmus Mikiver) • ... Inledning och presentation (Christina Sköldmark) 2. Statistik kvalitetsregister och SVF (Rasmus Mikiver) 


Manual CP.pdf

framtida ohälsan. För några cancerdiagnoser kan statistik om befolkningens levnadsvanor tillsammans med ... beslutsfattande. Genom epidemiologiska metoder och statistik, tillsammans med uppgifter om befolkningens levnadsvanor


Tumörkurs schema 2015.pdf

ortopedin Handläggning av tumörer Biopsimetoder Statistik Kaffepaus Richard Löfvenberg, Mehdy Farhang

Uppdaterat 2015-10-27

rapport-efter-baslinjematning_UppsalaOrebro.pdf

vissa regioner enbart har möjlighet att redovisa statistik från primärvården då registrering av KVÅ-koder ... folkhalsomyndigheten.se/folkhälsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och- visualisering/nationella