Nationella arbetsgruppen för MDK

Den nationella arbetsgruppen har samlad kunskap om regionala kartläggningar, rutiner och riktlinjer, olika förbättringsarbete och forskningsprojekt.

Uppdrag

 För att driva utvecklingen av MDK framåt samt säkra spridning av kunskap och erfarenheter har Regionala cancercentrum i samverkan beslutat om arbetsgruppens uppdrag:

  • Nationell samverkan kring förbättringsprojekt gällande till exempel riktlinjer för deltagande, dokumentation, selektion av patientfall och goda exempel på standardiserade anmälningsmallar och svarsmallar.
  • Nationell samverkan kring kartläggningar av till exempel tillgång till nyckelkompetenser samt vilka patientrelaterade perspektiv som bör beaktas i MDK sammanhang.
  • Nationell samverkan gällande framtagande av utbildningsmaterial till MDK-team och stödmaterial inför uppstart av nya MDK.
  • Bevaka och stödja nationella och regionala IT-relaterade och tekniska frågor.

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för multidisciplinära konferenser:

Linn Rosell

ordförande

RCC Syd

Annika Sjövall

RCC Stockholm Gotland

Jessica Wihl

RCC Syd

Mirjam Våtz

RCC Sydöst

Anna Johansson

RCC Väst

Hanna Milerad Sahlgren

RCC Mellansverige