Arbetsgrupp

Den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt har stort fokus på primärvårdens arbete. Samverkan med andra relevanta intressenter som till exempel andra nationella arbetsgrupper inom RCC (inom prevention, screening, ärftlig cancer, diagnosspecifika vårdprogram, standardiserade vårdförlopp) samt nationellt programområde allmänmedicin inom kunskapsstyrningsorganisationen är av största vikt.

Den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt har följande uppdrag:

  • Inventera och sammanställa översikt av pågående och planerat utvecklingsarbete inom tidig upptäckt av cancer.
  • Fungera som länk mellan olika projekt inom tidig upptäckt samt lyfta och föreslå nya initiativ inom området.
  • Bevaka kunskapsområdet, följer utvecklingen och är expertstöd till RCC i samverkan för dessa frågor

Nationell arbetsgrupp

Marcela Ewing

ordförande

 

 

Regionala representanter

Catharina Östman

RCC Mellansverige

 

Eliya Abedi

RCC Stockholm Gotland

Gudrun Greim

RCC Väst

Mimi Taylor

RCC Syd

Senada Hajdarevic

RCC Norr

Pia Landberg

RCC Sydöst