Nationella arbetsgruppen för prevention

Uppdrag

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har beslutat om arbetsgruppens uppdrag. Exempel på uppdrag är:

  • Arbeta med utveckling av preventivt arbete på nationell nivå men också applicera och utveckla preventiva insatser utifrån behoven i region/landsting. 
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige.
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för UV-strålning.
  • Sprida den Europeiska kodexen mot cancer. 

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för prevention :

Ordförande

Miriam Elfström

processledare prevention

RCC Stockholm Gotland

 

 

Ledamöter

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Senada Hajdarevic

projektledare Sunda solvanor

RCC Norr

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd

Veronica Lilja

utvecklingsledare

RCC Väst

Christin Anderhov Eriksson

Processledare Prevention

Rcc Sydöst

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro