MENY

Nationella arbetsgruppen för prevention

Uppdrag

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har beslutat om arbetsgruppens uppdrag. Exempel på uppdrag är:

  • Arbeta med utveckling av preventivt arbete på nationell nivå men också applicera och utveckla preventiva insatser utifrån behoven i region/landsting. 
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige.
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för UV-strålning.
  • Sprida den Europeiska kodexen mot cancer. 

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för prevention :

Kontaktperson

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

 

Ledamöter

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Miriam Elfström

processledare prevention

RCC Stockholm-Gotland

Senada Hajdarevic

projektledare Sunda solvanor

RCC Norr


Faktaägare: Malin Schweidenbach
Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 14 mars 2019