Anmälan till alkoholforum 27 oktober

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer
Lite vin kan aldrig skada… Är det farligt att dricka alkohol i samband med cancerbehandling? Vilken betydelse har alkoholen på kort och lång sikt?

Varje år drabbas 3 800 personer runt närbild på bord uppdukat med mat och vinglas med rött vinom i Sverige av alkoholrelaterad cancer. Att alkoholens nedbrytningsprodukter är cancerogena har vi vetat ett bra tag och alkoholen påverkar många av kroppens organ. Det finns ett dos-responsförhållande mellan mängd och skador men inga exakta gränser.

Hur kan professioner inom cancervården lyfta frågan om alkohol på ett naturligt och icke dömande sätt?

Syfte med eftermiddagen är att få klarhet i vad är ”good practice” i förhållandet mellan alkohol och patienter med kurativ och kronisk cancer.

Vad är utmaningarna i samtalet mellan profession och patient när det gäller alkohol? Vilket stöd skulle vara hjälpsamt för att möta utmaningarna?

Deltagare från samtliga regioner är välkomna till denna eftermiddag.

Forumet är digitalt via Teams. Länk skickas ut innan mötet

Program

15.00–15.05   Välkomna, Inledning
15.05–15.35   Alkoholens systemiska påverkan på kroppen och hälsan
                          Sven Andreasson, Professor i socialmedicin.
15.35–15.50   Alkohol i kliniken vid cancerbehandling
                          Frida Forsberg, Rehabiliteringsläkare
15.50–16.00   Paus
16.00–16.15   En patient tankar Leif Eskelid, patientföreträdare
16.15–16.35   Dialog i mindre grupper
16.35–17.00   Sammanfattning och återkoppling

Varmt välkomna önskar RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerprevention.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så hanterarer RCC dina personuppgifter

Anmälan är nu stängd.